Open Doors Sverige
Att välja att inte hata

Att välja att inte hata

October 1, 2022

Stå stark i stormen är en daglig andakt med den förföljda kyrkan i fokus.

Dagens avsnitt handlar om hur den helige Ande kan förvandla en människa, trots lidande, hat och bitterhet, genom att ingjuta frid, kärlek och förlåtelse till fienden.

Att upptäcka Jesus

Att upptäcka Jesus

September 30, 2022

Stå stark i stormen är en daglig andakt med den förföljda kyrkan i fokus.

Dagens avsnitt handlar om att Gud kan använda koranen för att dra människor till Kristus.

Hopp för mellanöstern

Hopp för mellanöstern

September 29, 2022

Stå stark i stormen är en daglig andakt med den förföljda kyrkan i fokus.

Dagens avsnitt handlar om att Kristi kärlek kan överbrygga alla barriärer.

Guds fantastiska nåd

Guds fantastiska nåd

September 28, 2022

Stå stark i stormen är en daglig andakt med den förföljda kyrkan i fokus.

Dagens avsnitt handlar om hur Gud med sin fantastiska nåd förser oss med det vi behöver.

Att vara fredsbyggare

Att vara fredsbyggare

September 27, 2022

Stå stark i stormen är en daglig andakt med den förföljda kyrkan i fokus.

Dagens avsnitt handlar om hur ungdomar konkret får lära sig att bli fredsbyggare trots att de lever i områden som präglas av konflikter.

Uppmuntra  kristna fångar

Uppmuntra kristna fångar

September 26, 2022

Stå stark i stormen är en daglig andakt med den förföljda kyrkan i fokus.

Dagens avsnitt handlar om hur vi kan uppmuntra dem som sitter i fängelse för sin tros skull.

Förlåt dina fiender

Förlåt dina fiender

September 25, 2022

Stå stark i stormen är en daglig andakt med den förföljda kyrkan i fokus.

Dagens avsnitt handlar om en änka i Iran, som till slut fick kraft av Gud att förlåta dem som hade mördat hennes man. 

Övervinnare

Övervinnare

September 24, 2022

Stå stark i stormen är en daglig andakt med den förföljda kyrkan i fokus.

Dagens avsnitt handlar om övervinnare.

Jag är inte längre rädd

Jag är inte längre rädd

September 23, 2022

Stå stark i stormen är en daglig andakt med den förföljda kyrkan i fokus.

Dagens avsnitt handlar om förföljelseförberedande seminarier i Indien, och deltagarnas tankar om vad dessa seminarier betyder för dem.

Vittnesbörd från Nordkorea. Del 2

Vittnesbörd från Nordkorea. Del 2

September 22, 2022

Stå stark i stormen är en daglig andakt med den förföljda kyrkan i fokus.

Dagens avsnitt fortsätter från igår och handlar om vad som sedan hände med Gyeong Ju i Nordkorea.

Vittnesbörd från Nordkorea. Del 1

Vittnesbörd från Nordkorea. Del 1

September 21, 2022

Stå stark i stormen är en daglig andakt med den förföljda kyrkan i fokus.

Dagens avsnitt handlar om att svårigheter kan stärka ens tro trots att de kan splittra familjer.

Avregistrering i Centralasien

Avregistrering i Centralasien

September 20, 2022

Stå stark i stormen är en daglig andakt med den förföljda kyrkan i fokus.

Dagens avsnitt handlar om valet att stå under myndigheternas kontroll eller göra sig fri och gå under jorden.

Kristi kropp. Del 4

Kristi kropp. Del 4

September 19, 2022

Stå stark i stormen är en daglig andakt med den förföljda kyrkan i fokus.

Dagens avsnitt handlar om vikten av att ta hand om Kristi kropp och stödja den – vi är alla en del av varandra.

Kristi kropp. Del 3

Kristi kropp. Del 3

September 18, 2022

Stå stark i stormen är en daglig andakt med den förföljda kyrkan i fokus.

Dagens avsnitt handlar om vikten av att förstå att Kristi kyrka inte består av trä och sten utan är en andlig förening bestående av dig och mig.

Kristi kropp. Del 2

Kristi kropp. Del 2

September 17, 2022

Stå stark i stormen är en daglig andakt med den förföljda kyrkan i fokus.

Dagens avsnitt handlar om att andlig tillväxt inte beror på hur många kyrkliga verksamheter man har att tillgå eller erbjuda.

Kristi kropp. Del 1

Kristi kropp. Del 1

September 16, 2022

Stå stark i stormen är en daglig andakt med den förföljda kyrkan i fokus.

Dagens avsnitt handlar om att endast fantasin sätter stopp för idéer hur vi kan samlas och prisa Gud.

Att handskas med olikheter

Att handskas med olikheter

September 15, 2022

Stå stark i stormen är en daglig andakt med den förföljda kyrkan i fokus.

Dagens avsnitt handlar om att vi kristna ska respektera våra olika sätt att uttrycka vår kristna tro.

Sjunga i anden

Sjunga i anden

September 14, 2022

Stå stark i stormen är en daglig andakt med den förföljda kyrkan i fokus.

Dagens avsnitt handlar om andens sång. Att sjunga i Anden för sig själv fördjupar bönen och uppmuntrar tjänandet.

Att göra Guds vilja trots brister

Att göra Guds vilja trots brister

September 13, 2022

Stå stark i stormen är en daglig andakt med den förföljda kyrkan i fokus.

Dagens avsnitt handlar om att Gud använder oss för att göra sitt verk trots att vi har många brister.

Vänd andra kinden till

Vänd andra kinden till

September 12, 2022

Stå stark i stormen är en daglig andakt med den förföljda kyrkan i fokus.

Dagens avsnitt handlar om hur man bemöter förföljelse och oförrätter med Jesu andliga vapen.

Stå upp för det som är rätt

Stå upp för det som är rätt

September 11, 2022

Stå stark i stormen är en daglig andakt med den förföljda kyrkan i fokus.

Dagens avsnitt handlar om vikten av att stå upp för det som är rätt och möta motgångar som förklädda välsignelser.

Älska din nästa. Del 4

Älska din nästa. Del 4

September 10, 2022

Stå stark i stormen är en daglig andakt med den förföljda kyrkan i fokus.

Dagens avsnitt handlar om vikten av att dela med sig av det vi har till dem som ber om det. 

Älska din nästa. Del 3

Älska din nästa. Del 3

September 9, 2022

Stå stark i stormen är en daglig andakt med den förföljda kyrkan i fokus.

Dagens avsnitt handlar om hur det kan se ut när kärleken till våra vänner ställs på prov: om vi är villiga att lägga ner våra egna liv för våra vänner.

Älska din nästa. Del 2

Älska din nästa. Del 2

September 8, 2022

Stå stark i stormen är en daglig andakt med den förföljda kyrkan i fokus.

Dagens avsnitt handlar om hur mötet med våra bröder och systrar kan bryta ner våra fördomar och väcka vår kärlek.

Älska din nästa. Del 1

Älska din nästa. Del 1

September 7, 2022

Stå stark i stormen är en daglig andakt med den förföljda kyrkan i fokus.

Dagens avsnitt handlar om anabaptisten Dirk Willem och hur han gav sitt liv för sin fiende i Jesu efterföljd.

Vår verkliga fiende

Vår verkliga fiende

September 6, 2022

Stå stark i stormen är en daglig andakt med den förföljda kyrkan i fokus.

Dagens avsnitt handlar om hur Guds ord sprids bland ursprungsbefolkningen i Peru trots hårt motstånd från fienden.

Gud är som mest närvarande under svårigheter

Gud är som mest närvarande under svårigheter

September 5, 2022

Stå stark i stormen är en daglig andakt med den förföljda kyrkan i fokus.

Dagens avsnitt handlar om hur i de värsta stunderna av ens liv det mest underbara blir synligt.

Nåd. Del 3

Nåd. Del 3

September 4, 2022

Stå stark i stormen är en daglig andakt med den förföljda kyrkan i fokus.

Dagens avsnitt handlar om att förmedla nåd i en värld som inte uppskattar den.

Nåd. Del 2

Nåd. Del 2

September 3, 2022

Stå stark i stormen är en daglig andakt med den förföljda kyrkan i fokus.

Dagens avsnitt handlar om det som hindrar flödet av nåd.

Nåd. Del 1

Nåd. Del 1

September 2, 2022

Stå stark i stormen är en daglig andakt med den förföljda kyrkan i fokus.

Dagens avsnitt handlar om att vi är ovärdiga den nåd som vi får ta emot och inte kan förtjäna den.

Podbean App

Play this podcast on Podbean App