Open Doors Sverige
Fängslad för sin tro

Fängslad för sin tro

November 25, 2020

Stå stark i stormen är en daglig andakt med den förföljda kyrkan i fokus.

Dagens avsnitt handlar om att inte fråga sig varför svårigheter drabbar en och bli deprimerad, utan fråga sig för vilket syfte man befinner sig i denna situation och vad som är Guds vilja.

Kyrkans fem huvuduppdrag Del 7

Kyrkans fem huvuduppdrag Del 7

November 24, 2020

Stå stark i stormen är en daglig andakt med den förföljda kyrkan i fokus.

Dagens avsnitt handlar om kyrkans uppdrag att fullgöra sina fem funktioner.

Kyrkans fem huvuduppdrag Del 6

Kyrkans fem huvuduppdrag Del 6

November 23, 2020

Stå stark i stormen är en daglig andakt med den förföljda kyrkan i fokus.

Dagens avsnitt handlar om gemenskapens betydelse.

Kyrkans fem huvuduppdrag Del 5

Kyrkans fem huvuduppdrag Del 5

November 22, 2020

Stå stark i stormen är en daglig andakt med den förföljda kyrkan i fokus.

Dagens avsnitt handlar om vårt uppdrag att tillbe Herren.

Kyrkans fem huvuduppdrag Del 4

Kyrkans fem huvuduppdrag Del 4

November 21, 2020

Stå stark i stormen är en daglig andakt med den förföljda kyrkan i fokus.

Dagens avsnitt handlar om att tjäna andra i kyrkan och även utanför denna.

Kyrkans fem huvuduppdrag Del 3

Kyrkans fem huvuduppdrag Del 3

November 20, 2020

Stå stark i stormen är en daglig andakt med den förföljda kyrkan i fokus.

Dagens avsnitt handlar om hur livsviktig bibeln och lärjungaträning är för den nykristna människan.

Kyrkans fem huvuduppdrag Del 2

Kyrkans fem huvuduppdrag Del 2

November 19, 2020

Stå stark i stormen är en daglig andakt med den förföljda kyrkan i fokus.

Dagens avsnitt handlar om att alltid vara beredd på att ge ut av det hopp som jag äger i Herren Jesus.

Kyrkans fem huvuduppdrag Del 1

Kyrkans fem huvuduppdrag Del 1

November 18, 2020

Stå stark i stormen är en daglig andakt med den förföljda kyrkan i fokus.

Dagens avsnitt handlar om att evangelism eller att berätta om Jesus är kyrkans främsta uppgift.

Förföljelse och tillväxt i Guds församling

Förföljelse och tillväxt i Guds församling

November 17, 2020

Stå stark i stormen är en daglig andakt med den förföljda kyrkan i fokus.

Dagens avsnitt handlar om hur förföljelse och församlingstillväxt hänger samman, genom exempel från den kinesiska kyrkan.

Vad skulle Jesus säga idag till den förföljda kyrkan?

Vad skulle Jesus säga idag till den förföljda kyrkan?

November 16, 2020

Stå stark i stormen är en daglig andakt med den förföljda kyrkan i fokus.

Dagens avsnitt handlar om det hopp som låter oss uthärda tålmodigt mitt i motgångar och prövningar.

Att svara med lovsprisning

Att svara med lovsprisning

November 15, 2020

Stå stark i stormen är en daglig andakt med den förföljda kyrkan i fokus.

Dagens avsnitt handlar om vikten av att alltid lovprisa och tacka Gud, trots omständigheter.

Radikal kristendom

Radikal kristendom

November 14, 2020

Stå stark i stormen är en daglig andakt med den förföljda kyrkan i fokus.

Dagens avsnitt handlar om radikal kristendom och vad det kostar att följa Jesus.

Att skämmas över Jesus

Att skämmas över Jesus

November 13, 2020

Stå stark i stormen är en daglig andakt med den förföljda kyrkan i fokus.

Dagens avsnitt handlar om kampen att våga bekänna Kristus trots våra rädslor.

Den afghanske Paulus

Den afghanske Paulus

November 12, 2020

Stå stark i stormen är en daglig andakt med den förföljda kyrkan i fokus.

Dagens avsnitt handlar om den blinde lärjungen Paul, som kommit att kallas för ”Afghanistans apostel Paulus”.

Älska dina fiender

Älska dina fiender

November 11, 2020

Stå stark i stormen är en daglig andakt med den förföljda kyrkan i fokus.

Dagens avsnitt handlar om våldsamma konflikter i Nigeria och behovet av förlåtelse. 

Att ha omsorg om varandra

Att ha omsorg om varandra

November 10, 2020

Stå stark i stormen är en daglig andakt med den förföljda kyrkan i fokus.

Dagens avsnitt handlar om vikten av att be för och med andra troende och låta dem veta om det.

Svaret är kärlek

Svaret är kärlek

November 9, 2020

Stå stark i stormen är en daglig andakt med den förföljda kyrkan i fokus.

Dagens avsnitt handlar om att inte vredgas på andra utan att se bjälken i egna ögat.

Offrad likt ett dryckesoffer

Offrad likt ett dryckesoffer

November 8, 2020

Stå stark i stormen är en daglig andakt med den förföljda kyrkan i fokus.

Dagens avsnitt handlar om att inte kompromissa sin tro, vad som än händer. 

Källan till frid

Källan till frid

November 7, 2020

Stå stark i stormen är en daglig andakt med den förföljda kyrkan i fokus.

Dagens avsnitt handlar om att vara orädd och ta tillfället i akt och vittna om Jesus, det kan rädda livet på någon.

Befrielse från bojor

Befrielse från bojor

November 6, 2020

Stå stark i stormen är en daglig andakt med den förföljda kyrkan i fokus.

Dagens avsnitt handlar om att ingenting kan hindra Guds kallelse och mirakel.

Vända andra kinden till

Vända andra kinden till

November 5, 2020

Stå stark i stormen är en daglig andakt med den förföljda kyrkan i fokus.

Dagens avsnitt handlar om att skapa  fred genom att agera offensivt.

Att betala priset

Att betala priset

November 4, 2020

Stå stark i stormen är en daglig andakt med den förföljda kyrkan i fokus.

Dagens avsnitt handlar om en ung kinesisk kvinna som betalade priset det kan kosta att följa Jesus. Hon fick betala med sitt liv. 

Inget vanligt liv

Inget vanligt liv

November 3, 2020

Stå stark i stormen är en daglig andakt med den förföljda kyrkan i fokus.

Dagens avsnitt handlar om att vägra leva ett slätstruket kristet liv, utan i stället bli mer lik Jesus, värdesätta människor mer än ägodelar och vara beredd att offra till och med mitt eget liv för Jesus.

Det är svårare att leva för Jesus

Det är svårare att leva för Jesus

November 2, 2020

Stå stark i stormen är en daglig andakt med den förföljda kyrkan i fokus.

Dagens avsnitt handlar om att dö från sig själv och att i stället leva för Jesus, liksom ”de blödande fötternas apostel” Sundar Singh gjorde.

Hopp mitt i svårigheter

Hopp mitt i svårigheter

November 1, 2020

Stå stark i stormen är en daglig andakt med den förföljda kyrkan i fokus.

Dagens avsnitt handlar om att bevara hoppet trots förföljelse och svårigheter.

Att komma ihåg Guds godhet

Att komma ihåg Guds godhet

October 31, 2020

Stå stark i stormen är en daglig andakt med den förföljda kyrkan i fokus.

Dagens avsnitt handlar om att komma ihåg händelser då Gud har välsignat och räddat oss för att våga lita mer på honom i framtiden.

Be med de förföljda

Be med de förföljda

October 30, 2020

Stå stark i stormen är en daglig andakt med den förföljda kyrkan i fokus.

Dagens avsnitt handlar om välsignelsen som följer av att be för och med andra.

Är jag värdig?

Är jag värdig?

October 29, 2020

Stå stark i stormen är en daglig andakt med den förföljda kyrkan i fokus.

Dagens avsnitt handlar om att när vi ställer rätt fråga får vi rätt svar och Gud tar bort bitterhet och ger frid. 

Trons frihet

Trons frihet

October 28, 2020

Stå stark i stormen är en daglig andakt med den förföljda kyrkan i fokus.

Dagens avsnitt handlar om att det i nöden visar sig vem som är vägen, sanningen och livet. 

Tro mitt i svårigheter

Tro mitt i svårigheter

October 27, 2020

Stå stark i stormen är en daglig andakt med den förföljda kyrkan i fokus.

Dagens avsnitt handlar om att  prisa Gud i alla omständigheter.

Play this podcast on Podbean App