Open Doors Sverige
Förädlad genom prövningens eld till Guds ära. Del 1

Förädlad genom prövningens eld till Guds ära. Del 1

July 17, 2022

Stå stark i stormen är en daglig andakt med den förföljda kyrkan i fokus.

Dagens avsnitt handlar om hur Gud kan rena och förädla vår tro genom svårigheter vi går igenom.

Att vara jordens salt. Del 3

Att vara jordens salt. Del 3

July 16, 2022

Stå stark i stormen är en daglig andakt med den förföljda kyrkan i fokus.

Dagens avsnitt behandlar vad det innebär att vara världens ljus.

Att vara jordens salt. Del 2

Att vara jordens salt. Del 2

July 15, 2022

Stå stark i stormen är en daglig andakt med den förföljda kyrkan i fokus.

Dagens avsnitt handlar om saltets egenskaper som vi, som jorden salt, också ska anamma.

Att vara jordens salt. Del 1

Att vara jordens salt. Del 1

July 14, 2022

Stå stark i stormen är en daglig andakt med den förföljda kyrkan i fokus.

Dagens avsnitt handlar om vad det innebär för hur vi lever våra liv, att vi är jordens salt.

Saligprisningarna. Del 9

Saligprisningarna. Del 9

July 13, 2022

Stå stark i stormen är en daglig andakt med den förföljda kyrkan i fokus.

Dagens avsnitt handlar om den åttonde Saligprisningen, de som blir förföljda för rättfärdighetens skull.

Saligprisningarna. Del 8

Saligprisningarna. Del 8

July 12, 2022

Stå stark i stormen är en daglig andakt med den förföljda kyrkan i fokus.

Dagens avsnitt handlar om den sjunde Saligprisningen, de som skapar frid.

Saligprisningarna. Del 7

Saligprisningarna. Del 7

July 11, 2022

Stå stark i stormen är en daglig andakt med den förföljda kyrkan i fokus.

Dagens avsnitt handlar om den sjätte Saligprisningen, de renhjärtade.

Saligprisningarna. Del 6

Saligprisningarna. Del 6

July 10, 2022

Stå stark i stormen är en daglig andakt med den förföljda kyrkan i fokus.

Dagens avsnitt handlar om den femte Saligprisningen, de barmhärtiga.

Saligprisningarna. Del 5

Saligprisningarna. Del 5

July 9, 2022

Stå stark i stormen är en daglig andakt med den förföljda kyrkan i fokus.

Dagens avsnitt handlar om den fjärde Saligprisningen, de som hungrar och törstar efter rättfärdighet.

Saligprisningarna. Del 4

Saligprisningarna. Del 4

July 8, 2022

Stå stark i stormen är en daglig andakt med den förföljda kyrkan i fokus.

Dagens avsnitt handlar om den tredje Saligprisningen, de ödmjuka.

Saligprisningarna. Del 3

Saligprisningarna. Del 3

July 7, 2022

Stå stark i stormen är en daglig andakt med den förföljda kyrkan i fokus.

Dagens avsnitt handlar om den andra Saligprisningen, de som sörjer.

Saligprisningarna. Del 2

Saligprisningarna. Del 2

July 6, 2022

Stå stark i stormen är en daglig andakt med den förföljda kyrkan i fokus.

Dagens avsnitt handlar om den första Saligprisningen, de som är fattiga i anden.

Saligprisningarna. Del 1

Saligprisningarna. Del 1

July 5, 2022

Stå stark i stormen är en daglig andakt med den förföljda kyrkan i fokus.

Dagens avsnitt är inledningen till en serie om Bergspredikans åtta Saligprisningar.

Tomhet och påfyllnad

Tomhet och påfyllnad

July 4, 2022

Stå stark i stormen är en daglig andakt med den förföljda kyrkan i fokus.

Dagens avsnitt handlar om hur förföljelsen kan användas av Gud för att dra oss närmare honom.

Att tränas i rättfärdighet

Att tränas i rättfärdighet

July 3, 2022

Stå stark i stormen är en daglig andakt med den förföljda kyrkan i fokus.

Dagens avsnitt handlar om ett exempel från den förföljda kyrkan hur vi tränas i lärjungaskap och rättfärdighet.

Var en röst för de som lider

Var en röst för de som lider

July 2, 2022

Stå stark i stormen är en daglig andakt med den förföljda kyrkan i fokus.

Dagens avsnitt handlar om vikten av att tala ut för de som lider.

Öppna och stängda dörrar

Öppna och stängda dörrar

July 1, 2022

Stå stark i stormen är en daglig andakt med den förföljda kyrkan i fokus.

Dagens avsnitt handlar om att Gud stänger vissa dörrar för att öppna andra.

Guds ord är liv

Guds ord är liv

June 30, 2022

Stå stark i stormen är en daglig andakt med den förföljda kyrkan i fokus.

Dagens avsnitt handlar om hur Guds Ord ger liv och samtidigt kostar livet.

Stå stark

Stå stark

June 29, 2022

Stå stark i stormen är en daglig andakt med den förföljda kyrkan i fokus.

Dagens avsnitt handlar om de prövningar vi möter under förföljelse respektive välgång och hur vi kan stå fast i tron.

Upptäck dina andliga förfäder

Upptäck dina andliga förfäder

June 28, 2022

Stå stark i stormen är en daglig andakt med den förföljda kyrkan i fokus.

Dagens avsnitt handlar om vikten av att lära av våra andliga föregångare.

Gud förhärligas genom lidande

Gud förhärligas genom lidande

June 27, 2022

Stå stark i stormen är en daglig andakt med den förföljda kyrkan i fokus.

Dagens avsnitt handlar om hur vi kan be att Gud ska förhärligas genom våra svårigheter.

Bön som förändrar

Bön som förändrar

June 26, 2022

Stå stark i stormen är en daglig andakt med den förföljda kyrkan i fokus.

Dagens avsnitt handlar om att bön kan förändra så mycket mer än det som står i mänsklig makt att göra.

Levande stenar

Levande stenar

June 25, 2022

Stå stark i stormen är en daglig andakt med den förföljda kyrkan i fokus.

Dagens avsnitt handlar om att vi är de levande stenar som Gud bygger sitt rike av. Det handlar inte om prestation utan om överlåtelse.

Kristen fasta

Kristen fasta

June 24, 2022

Stå stark i stormen är en daglig andakt med den förföljda kyrkan i fokus.

Dagens avsnitt handlar om att fasta, och vilken betydelse det kan ha för våra böner.

Var en bönekrigare

Var en bönekrigare

June 23, 2022

Stå stark i stormen är en daglig andakt med den förföljda kyrkan i fokus.

Dagens avsnitt handlar om uthållig och ihärdig bön.

Mirakel genom fängelsebön

Mirakel genom fängelsebön

June 22, 2022

Stå stark i stormen är en daglig andakt med den förföljda kyrkan i fokus.

Dagens avsnitt handlar om kraften som finns i bön och att våra böner når fram till våra syskon, även när de sitter bakom höga fängelsemurar.

Gud svarar på bön

Gud svarar på bön

June 21, 2022

Stå stark i stormen är en daglig andakt med den förföljda kyrkan i fokus.

Dagens avsnitt handlar om att vi kan komma till Gud med alla våra tankar, önskemål och bekymmer – han bryr sig även om de små detaljerna.

Effektiv bön

Effektiv bön

June 20, 2022

Stå stark i stormen är en daglig andakt med den förföljda kyrkan i fokus.

Dagens avsnitt handlar om hur uthållig bön kan förvandla ett helt samhälle. Det är vad som skedde i en kinesisk stad.

Den Helige Ande kallar

Den Helige Ande kallar

June 19, 2022

Stå stark i stormen är en daglig andakt med den förföljda kyrkan i fokus.

Dagens avsnitt handlar om den Helige Andens ledning i livet.

Att bli styrkt av Guds ord

Att bli styrkt av Guds ord

June 18, 2022

Stå stark i stormen är en daglig andakt med den förföljda kyrkan i fokus.

Dagens avsnitt handlar om hur Bibeln stärker kristna fångar i Eritrea.

Podbean App

Play this podcast on Podbean App