Open Doors Sverige
Sökes: Tålamod och styrka

Sökes: Tålamod och styrka

October 30, 2022

Stå stark i stormen är en daglig andakt med den förföljda kyrkan i fokus.

Dagens avsnitt handlar om att med Guds hjälp vägra låta bitterheten slå rot i det inre trots det våld som är svårt att förlåta.

Fördriven ur samhället

Fördriven ur samhället

October 29, 2022

Stå stark i stormen är en daglig andakt med den förföljda kyrkan i fokus.

Dagens avsnitt handlar om det lidande som följer av landsförvisning.

Ingen återvändo

Ingen återvändo

October 28, 2022

Stå stark i stormen är en daglig andakt med den förföljda kyrkan i fokus.

Dagens avsnitt handlar om Akin och den kamp det inneburit för honom att fortsätta följa Kristus när andra försökt tvinga honom att vända om.

Orubbliga ända till slutet

Orubbliga ända till slutet

October 27, 2022

Stå stark i stormen är en daglig andakt med den förföljda kyrkan i fokus.

Dagens avsnitt handlar om kristnas kamp i norra Nigeria att leva i förlåtelse när deras hem och liv förstörts.

Modigare och oförskräckt

Modigare och oförskräckt

October 26, 2022

Stå stark i stormen är en daglig andakt med den förföljda kyrkan i fokus.

Dagens avsnitt handlar om att våga gå i Herrens tjänst även när vi inte får se frukten av det.

Fängslad för Kristus

Fängslad för Kristus

October 25, 2022

Stå stark i stormen är en daglig andakt med den förföljda kyrkan i fokus.

Dagens avsnitt handlar om hur en man i Afghanistan hade modet att hålla fast vid sin tro även när han satt fängslad och riskerade dödsstraff för att han är kristen.

Att sprida evangeliet

Att sprida evangeliet

October 24, 2022

Stå stark i stormen är en daglig andakt med den förföljda kyrkan i fokus.

Dagens avsnitt handlar om hur tre kvinnor kunnat sprida evangelium inne i fängelset, när de varit fängslade för sin tro.

Att leva i tro

Att leva i tro

October 23, 2022

Stå stark i stormen är en daglig andakt med den förföljda kyrkan i fokus.

Dagens avsnitt handlar om hur en asiatisk man förmådde uthärda svår förföljelse genom att lita på Gud som är i evighet.

Korsets väg

Korsets väg

October 22, 2022

Stå stark i stormen är en daglig andakt med den förföljda kyrkan i fokus.

Dagens avsnitt handlar om att förtrösta på Herren, ”bära sitt kors”, i situationer då man blir hotad av myndigheterna för sin kristna tro och att inte frestas betala mutor.

Gud först

Gud först

October 21, 2022

Stå stark i stormen är en daglig andakt med den förföljda kyrkan i fokus.

Dagens avsnitt handlar om att sätta troheten till Gud först när omgivningen drar oss i fel riktning.

Uppoffrande givande

Uppoffrande givande

October 20, 2022

Stå stark i stormen är en daglig andakt med den förföljda kyrkan i fokus.

Dagens avsnitt handlar om den överväldigande generositet som behövs för att följa Jesus. 

Om så ingen går med mig

Om så ingen går med mig

October 19, 2022

Stå stark i stormen är en daglig andakt med den förföljda kyrkan i fokus.

Dagens avsnitt handlar om Tahir, som valde att dö för sin tro även då han var helt ensam och utlämnad.

Övernaturliga svar

Övernaturliga svar

October 18, 2022

Stå stark i stormen är en daglig andakt med den förföljda kyrkan i fokus.

Dagens avsnitt handlar om hur Gud kan förse svar på tal när förföljare utmanar lärjungars tro.

En lärjunges kärlek

En lärjunges kärlek

October 17, 2022

Stå stark i stormen är en daglig andakt med den förföljda kyrkan i fokus.

Dagens avsnitt handlar om kärleken till Gud som överträffar kärleken till familjen.

Vandra i seger

Vandra i seger

October 16, 2022

Stå stark i stormen är en daglig andakt med den förföljda kyrkan i fokus.

Dagens avsnitt handlar om den mening som ”napalmflickan” Kim Phuc upplever i sin kristna tro, trots livslånga smärtor från skadorna vid bombanfallet.

Himlens härlighet

Himlens härlighet

October 15, 2022

Stå stark i stormen är en daglig andakt med den förföljda kyrkan i fokus.

Dagens avsnitt handlar om att hålla himlens härlighet i sikte även när förföljelsen kommer.

I prövningen

I prövningen

October 14, 2022

Stå stark i stormen är en daglig andakt med den förföljda kyrkan i fokus.

Dagens avsnitt handlar om svåra prövningar i vårt kristna liv och enkel barnatro.

När hoppet bleknar stiger tron fram

När hoppet bleknar stiger tron fram

October 13, 2022

Stå stark i stormen är en daglig andakt med den förföljda kyrkan i fokus.

Dagens avsnitt handlar om vilka löften Gud ger oss i Bibeln och hur de kan ge hopp till dem som flyr från Nordkorea och möter svåra situationer utanför landet.

Att träna en stack av myror

Att träna en stack av myror

October 12, 2022

Stå stark i stormen är en daglig andakt med den förföljda kyrkan i fokus.

Dagens avsnitt handlar om vikten av att få lärjungaträning och stöd av andra troende.

Tvivel och bibelns mysterium

Tvivel och bibelns mysterium

October 11, 2022

Stå stark i stormen är en daglig andakt med den förföljda kyrkan i fokus.

Dagens avsnitt handlar om att vi ska komma med allt inför Gud, även med våra tvivel om Honom.

Älska din nästa

Älska din nästa

October 10, 2022

Stå stark i stormen är en daglig andakt med den förföljda kyrkan i fokus.

Dagens avsnitt handlar om att älska sin nästa genom att tjäna andra så som Jesus gjorde.

Glädje mitt i förföljelse. Del 2

Glädje mitt i förföljelse. Del 2

October 9, 2022

Stå stark i stormen är en daglig andakt med den förföljda kyrkan i fokus.

Dagens avsnitt handlar om varför vi ska glädjas över förföljelse.

Glädje mitt i förföljelse. Del 1

Glädje mitt i förföljelse. Del 1

October 8, 2022

Stå stark i stormen är en daglig andakt med den förföljda kyrkan i fokus.

Dagens avsnitt handlar om varför vi ska glädjas om vi blir utsatta för förföljelse för vår kristna tros skull.

Jag är värdefull

Jag är värdefull

October 7, 2022

Stå stark i stormen är en daglig andakt med den förföljda kyrkan i fokus.

Dagens avsnitt handlar om hur barn och ungdomar som förlorat en förälder får hjälp att förstå att de är värdefulla, och får hjälp att bli känslomässigt helade.

Kristi kropp i funktion

Kristi kropp i funktion

October 6, 2022

Stå stark i stormen är en daglig andakt med den förföljda kyrkan i fokus.

Dagens avsnitt handlar om att vi alltid har något att ge till andra eftersom det är Herrens verk.

Jag vet vem som har framtiden i sina händer

Jag vet vem som har framtiden i sina händer

October 5, 2022

Stå stark i stormen är en daglig andakt med den förföljda kyrkan i fokus.

Dagens avsnitt handlar om att vi kan vara trygga inför framtiden därför att vi är i Guds händer.

Gud lämnar oss inte

Gud lämnar oss inte

October 4, 2022

Stå stark i stormen är en daglig andakt med den förföljda kyrkan i fokus.

Dagens avsnitt handlar om att Gud aldrig någonsin lämnar eller överger oss vad som än händer.

Dubbel glädje

Dubbel glädje

October 3, 2022

Stå stark i stormen är en daglig andakt med den förföljda kyrkan i fokus.

Dagens avsnitt handlar om att uthålligt tjäna och hjälpa andra.

Huvudprydnad istället för aska

Huvudprydnad istället för aska

October 2, 2022

Stå stark i stormen är en daglig andakt med den förföljda kyrkan i fokus.

Dagens avsnitt handlar om betydelsen av de konferenser för utsatta kristna kvinnor i Centralasien, som Open Doors är med och stöder.

Att välja att inte hata

Att välja att inte hata

October 1, 2022

Stå stark i stormen är en daglig andakt med den förföljda kyrkan i fokus.

Dagens avsnitt handlar om hur den helige Ande kan förvandla en människa, trots lidande, hat och bitterhet, genom att ingjuta frid, kärlek och förlåtelse till fienden.

Podbean App

Play this podcast on Podbean App