Open Doors Sverige
Att behaga Gud utan rädsla

Att behaga Gud utan rädsla

March 14, 2021

Stå stark i stormen är en daglig andakt med den förföljda kyrkan i fokus.

Dagens avsnitt handlar om att Gud hjälper oss i varje situation när vi håller fast vid honom. Att vi kan leva i frid trots förföljelse.

Vem styr ditt liv? Del 2

Vem styr ditt liv? Del 2

March 13, 2021

Stå stark i stormen är en daglig andakt med den förföljda kyrkan i fokus.

Dagens avsnitt handlar om att Jesus ger mod och frid som övervinner fruktan mitt under förföljelsen.

Vem styr ditt liv? Del 1

Vem styr ditt liv? Del 1

March 12, 2021

Stå stark i stormen är en daglig andakt med den förföljda kyrkan i fokus.

Dagens avsnitt handlar om att religioner som islam inte skyr några medel för sin övertygelse, vilket kan innebära att kristna kan förföljas och dödas.

Jesu Kristi fånge

Jesu Kristi fånge

March 11, 2021

Stå stark i stormen är en daglig andakt med den förföljda kyrkan i fokus.

Dagens avsnitt handlar om hur Gud mäktigt kan använda kristna som sitter i fängelse. 

Jesus är värd allt

Jesus är värd allt

March 10, 2021

Stå stark i stormen är en daglig andakt med den förföljda kyrkan i fokus.

Dagens avsnitt handlar om människor som lidit oerhört men som ändå säger att Jesus är värt allt.

Jesus uppenbarar sig

Jesus uppenbarar sig

March 9, 2021

Stå stark i stormen är en daglig andakt med den förföljda kyrkan i fokus.

Dagens avsnitt handlar om att Gud kan nå människor genom drömmar och visioner; ingenting är omöjligt för Herren. 

Gud har också förlorat ett barn

Gud har också förlorat ett barn

March 8, 2021

Stå stark i stormen är en daglig andakt med den förföljda kyrkan i fokus.

Dagens avsnitt handlar om att vi har en Gud som verkligen känner med - Han bär den som förlorar ett barn. 

Gör inte Gud säker

Gör inte Gud säker

March 7, 2021

Stå stark i stormen är en daglig andakt med den förföljda kyrkan i fokus.

Dagens avsnitt handlar om en indier som jobbat som manlig prostituerad, men blev kristen och försökte hjälpa sina tidigare arbetskamrater i prostitutionsverksamheten.

Liv i gemenskap

Liv i gemenskap

March 6, 2021

Stå stark i stormen är en daglig andakt med den förföljda kyrkan i fokus.

Dagens avsnitt handlar om hur man överskrider församlingsgränser i en världsvid gemenskap, som kristna bröder och systrar.

Jesu Kristi herravälde

Jesu Kristi herravälde

March 5, 2021

Stå stark i stormen är en daglig andakt med den förföljda kyrkan i fokus.

Dagens avsnitt handlar om hur kristna i Nordkorea står fasta i tron trots svår förföljelse, genom att vara beredda på martyrskap och se på den glädje som väntar oss.

Dragen till Jesus

Dragen till Jesus

March 4, 2021

Stå stark i stormen är en daglig andakt med den förföljda kyrkan i fokus.

Dagens avsnitt handlar om hur Jesus drog en muslimsk man i Egypten till sig genom en dröm, som fick honom att konvertera till kristendomen.

Värd att följa

Värd att följa

March 3, 2021

Stå stark i stormen är en daglig andakt med den förföljda kyrkan i fokus.

Dagens avsnitt handlar om Helen, som sjöng lovsång till Herrens ära trots att hon hade torterats svårt i ett containerfängelse i Eritrea.

Att följa Jesus, även när det kostar. Del 3

Att följa Jesus, även när det kostar. Del 3

March 2, 2021

Stå stark i stormen är en daglig andakt med den förföljda kyrkan i fokus.

Dagens avsnitt handlar om att det är värt att följa Jesus, även om kostnaden är ditt liv.

Att följa Jesus, gå i Hans fotspår. Del 2

Att följa Jesus, gå i Hans fotspår. Del 2

March 1, 2021

Stå stark i stormen är en daglig andakt med den förföljda kyrkan i fokus.

Dagens avsnitt handlar om att det innebär lidande att gå i Jesu fotspår.

Att följa Jesus, på korsets väg. Del 1

Att följa Jesus, på korsets väg. Del 1

February 28, 2021

Stå stark i stormen är en daglig andakt med den förföljda kyrkan i fokus.

Dagens avsnitt handlar om en rysk man som vandrade korsets väg, trots att det ledde till misshandel och många år i fängelse.

Jesus har övervunnit synden

Jesus har övervunnit synden

February 27, 2021

Stå stark i stormen är en daglig andakt med den förföljda kyrkan i fokus.

Dagens avsnitt handlar om forskarna Pasteur och Ruh som infekterade tjugo hästar med difteri, varav en överlevde. Blodet från den hästen kunde rädda nästan 300 barn som var döende i difteri. På samma sätt räddar Jesu blod oss från synden till evigt liv.

Villig att ge sitt liv

Villig att ge sitt liv

February 26, 2021

Stå stark i stormen är en daglig andakt med den förföljda kyrkan i fokus.

Dagens avsnitt handlar om människor som är beredda att ge sina liv för Jesus oavsett vad det kostar.

Deras vittnesbörds ord

Deras vittnesbörds ord

February 25, 2021

Stå stark i stormen är en daglig andakt med den förföljda kyrkan i fokus.

Dagens avsnitt handlar om hur viktigt det är att du delar med dig av ditt vittnesbörds ord och besegrar fienden, Satan.

Lammets blod

Lammets blod

February 24, 2021

Stå stark i stormen är en daglig andakt med den förföljda kyrkan i fokus.

Dagens avsnitt handlar om att det inte finns något som Satan kan anklaga oss för när vi har tagit emot våra synders förlåtelse genom Jesu blod.

Övervinnare

Övervinnare

February 23, 2021

Stå stark i stormen är en daglig andakt med den förföljda kyrkan i fokus.

Dagens avsnitt handlar om att vi endast övervinner Satan genom Lammets blod och vårt vittnesbörds ord.

Trogen intill slutet

Trogen intill slutet

February 22, 2021

Stå stark i stormen är en daglig andakt med den förföljda kyrkan i fokus.

Dagens avsnitt handlar om att med Guds hjälp leva ett liv som präglas av tålamod och uthållighet.

Lidandets effekter. Del 7

Lidandets effekter. Del 7

February 21, 2021

Stå stark i stormen är en daglig andakt med den förföljda kyrkan i fokus.

Dagens avsnitt handlar om att de tårar vi gråter inte sker förgäves i Guds ögon. 

Lidandets effekter. Del 6

Lidandets effekter. Del 6

February 20, 2021

Stå stark i stormen är en daglig andakt med den förföljda kyrkan i fokus.

Dagens avsnitt handlar om att Gud, mitt i vårt lidande, kan frälsa fler själar. 

Lidandets effekter. Del 5

Lidandets effekter. Del 5

February 19, 2021

Stå stark i stormen är en daglig andakt med den förföljda kyrkan i fokus.

Dagens avsnitt handlar om att lidandet ingår i kristenlivet och har ett syfte med sig. 

Lidandets effekter. Del 4

Lidandets effekter. Del 4

February 18, 2021

Stå stark i stormen är en daglig andakt med den förföljda kyrkan i fokus.

Dagens avsnitt handlar om att en kristens lidande inte är förgäves utan kan ge andra kristna kraft och styrka.

Lidandets effekter. Del 3

Lidandets effekter. Del 3

February 17, 2021

Stå stark i stormen är en daglig andakt med den förföljda kyrkan i fokus.

Dagens avsnitt handlar om att lidandet helgar våra liv och att vi aldrig är skilda från Guds kärlek vad som än händer. 

Lidandets effekter. Del 2

Lidandets effekter. Del 2

February 16, 2021

Stå stark i stormen är en daglig andakt med den förföljda kyrkan i fokus.

Dagens avsnitt handlar om att Gud tillåter lidande i våra liv så vi inte är stolta och starka i oss själva. 

Lidandets effekter. Del 1

Lidandets effekter. Del 1

February 15, 2021

Stå stark i stormen är en daglig andakt med den förföljda kyrkan i fokus.

Dagens avsnitt handlar om att lidande vi får utstå kan rena våra hjärtan, och att Herren bär oss mitt i lidandet. 

Gud är god, hela tiden

Gud är god, hela tiden

February 14, 2021

Stå stark i stormen är en daglig andakt med den förföljda kyrkan i fokus.

Dagens avsnitt handlar om att Gud alltid är god och att det håller att lita på honom i alla livets situationer.

Bön, när Gud förvandlar punkter till utropstecken

Bön, när Gud förvandlar punkter till utropstecken

February 13, 2021

Stå stark i stormen är en daglig andakt med den förföljda kyrkan i fokus.

Dagens avsnitt handlar om bön som förmår förvandla situationer som mänskligt sett verkar omöjligt.

Podbean App

Play this podcast on Podbean App