Open Doors Sverige
Tro som ger hopp

Tro som ger hopp

December 17, 2020

Stå stark i stormen är en daglig andakt med den förföljda kyrkan i fokus.

Dagens avsnitt handlar om att leva beroende av den tro som Gud ger oss och som ger seger i varje situation. 

Kan du sova när det blåser?

Kan du sova när det blåser?

December 16, 2020

Stå stark i stormen är en daglig andakt med den förföljda kyrkan i fokus.

Dagens avsnitt handlar om att när vi har en beredskap, dvs. fyller oss med Guds ord och förtröstar på Herren, så förblir vi i frid när stormarna kommer. 

Trefaldig förberedelse

Trefaldig förberedelse

December 15, 2020

Stå stark i stormen är en daglig andakt med den förföljda kyrkan i fokus.

Dagens avsnitt handlar om vikten av att förbereda sig intellektuellt, praktiskt och andligt inför förföljelse.  

Stormar uppenbarar nya sanningar om Jesus

Stormar uppenbarar nya sanningar om Jesus

December 14, 2020

Stå stark i stormen är en daglig andakt med den förföljda kyrkan i fokus.

Dagens avsnitt handlar om att livets stormar förr eller senare når sitt slut, och hur vi då kan lära oss nya insikter om Jesus av dem.

Tro och fruktan

Tro och fruktan

December 13, 2020

Stå stark i stormen är en daglig andakt med den förföljda kyrkan i fokus.

Dagens avsnitt handlar om att inte vara rädd när stormen kommer, och hemligheten bakom hur vi kan bli fria från rädslan.

Julmirakel av befrielse

Julmirakel av befrielse

December 12, 2020

Stå stark i stormen är en daglig andakt med den förföljda kyrkan i fokus.

Dagens avsnitt handlar om Guds mirakulösa ingripande när en filippinsk pastor blivit fängslad i Saudiarabien; hur han blev helad efter tortyr och frisläppt i stället för avrättad.

Kyrkan i Irak

Kyrkan i Irak

December 11, 2020

Stå stark i stormen är en daglig andakt med den förföljda kyrkan i fokus.

Dagens avsnitt handlar om hur irakiska kristna fått hjälp att se den irakiska kyrkan som den vackra brud åt Kristus som den är.

Aldrig för gammal för att tjäna Jesus

Aldrig för gammal för att tjäna Jesus

December 10, 2020

Stå stark i stormen är en daglig andakt med den förföljda kyrkan i fokus.

Dagens avsnitt handlar om att Gud alltid kan använda dig oavsett ålder. 

Ta vara på varje tillfälle

Ta vara på varje tillfälle

December 9, 2020

Stå stark i stormen är en daglig andakt med den förföljda kyrkan i fokus.

Dagens avsnitt handlar om att vi alltid ska vara beredda att dela evangeliet med andra. 

Att bli en lärjunge

Att bli en lärjunge

December 8, 2020

Stå stark i stormen är en daglig andakt med den förföljda kyrkan i fokus.

Dagens avsnitt handlar om att alltid vara beredd att ge ut av mitt hopp i Jesus Kristus till andra människor.

Från hinder till Guds redskap

Från hinder till Guds redskap

December 7, 2020

Stå stark i stormen är en daglig andakt med den förföljda kyrkan i fokus.

Dagens avsnitt handlar om att Gud är suverän så han kan förvandla ett hinder till ett instrument som utför Hans vilja. 

Gud är verksam under förföljelse

Gud är verksam under förföljelse

December 6, 2020

Stå stark i stormen är en daglig andakt med den förföljda kyrkan i fokus.

Dagens avsnitt handlar om hur en ung människa fängslades för sin tro och hur han upplevde hur Kristus arbetar mitt i förföljelsen.

Vilken strid behöver du utkämpa?

Vilken strid behöver du utkämpa?

December 5, 2020

Stå stark i stormen är en daglig andakt med den förföljda kyrkan i fokus.

Dagens avsnitt handlar om att livet som kristen innebär strid. 

Från rädsla till tro

Från rädsla till tro

December 4, 2020

Stå stark i stormen är en daglig andakt med den förföljda kyrkan i fokus.

Dagens avsnitt handlar om hur kyrkan kan verka under svåra och ödmjuka förhållanden.

Trons mysterium

Trons mysterium

December 3, 2020

Stå stark i stormen är en daglig andakt med den förföljda kyrkan i fokus.

Dagens avsnitt handlar om vikten av att acceptera Guds nåd som ett oförklarligt mysterium.

Att dela sin tro under press

Att dela sin tro under press

December 2, 2020

Stå stark i stormen är en daglig andakt med den förföljda kyrkan i fokus.

Dagens avsnitt handlar om två lärjungars berättelse om vad som kan hända när man vågar berätta om tron även under press.

Att hålla tron enkel

Att hålla tron enkel

December 1, 2020

Stå stark i stormen är en daglig andakt med den förföljda kyrkan i fokus.

Dagens avsnitt handlar om hur lätt det är att krångla till det och glömma bort trons enkla grunder. 

Tron är ingen hemlighet

Tron är ingen hemlighet

November 30, 2020

Stå stark i stormen är en daglig andakt med den förföljda kyrkan i fokus.

Dagens avsnitt handlar om att våra böner kan nå de hemligt kristna med Guds tröst, stöd och uppmuntran.

Befrielse kommer genom uthållighet

Befrielse kommer genom uthållighet

November 29, 2020

Stå stark i stormen är en daglig andakt med den förföljda kyrkan i fokus.

Dagens avsnitt handlar om att Guds syfte ofta inte syns förrän efteråt och att det gäller att hålla ut, skörden kan bli spektakulär.

Gud håller på att förändra liv

Gud håller på att förändra liv

November 28, 2020

Stå stark i stormen är en daglig andakt med den förföljda kyrkan i fokus.

Dagens avsnitt handlar om att Herren kan totalt förändra den mest förhärdade människan.

Lärdomar från den förföljda kyrkan Del 2

Lärdomar från den förföljda kyrkan Del 2

November 27, 2020

Stå stark i stormen är en daglig andakt med den förföljda kyrkan i fokus.

Dagens avsnitt handlar om andra delen i Ron Boyd-MacMillans undervisning ”Varför Jag Behöver Möta Den Förföljda Kyrkan”.

Lärdomar från den förföljda kyrkan Del 1

Lärdomar från den förföljda kyrkan Del 1

November 26, 2020

Stå stark i stormen är en daglig andakt med den förföljda kyrkan i fokus.

Dagens avsnitt handlar om den uppmuntran Herren ger oss genom den förföljda kyrkans vittnesmål.

Fängslad för sin tro

Fängslad för sin tro

November 25, 2020

Stå stark i stormen är en daglig andakt med den förföljda kyrkan i fokus.

Dagens avsnitt handlar om att inte fråga sig varför svårigheter drabbar en och bli deprimerad, utan fråga sig för vilket syfte man befinner sig i denna situation och vad som är Guds vilja.

Kyrkans fem huvuduppdrag Del 7

Kyrkans fem huvuduppdrag Del 7

November 24, 2020

Stå stark i stormen är en daglig andakt med den förföljda kyrkan i fokus.

Dagens avsnitt handlar om kyrkans uppdrag att fullgöra sina fem funktioner.

Kyrkans fem huvuduppdrag Del 6

Kyrkans fem huvuduppdrag Del 6

November 23, 2020

Stå stark i stormen är en daglig andakt med den förföljda kyrkan i fokus.

Dagens avsnitt handlar om gemenskapens betydelse.

Kyrkans fem huvuduppdrag Del 5

Kyrkans fem huvuduppdrag Del 5

November 22, 2020

Stå stark i stormen är en daglig andakt med den förföljda kyrkan i fokus.

Dagens avsnitt handlar om vårt uppdrag att tillbe Herren.

Kyrkans fem huvuduppdrag Del 4

Kyrkans fem huvuduppdrag Del 4

November 21, 2020

Stå stark i stormen är en daglig andakt med den förföljda kyrkan i fokus.

Dagens avsnitt handlar om att tjäna andra i kyrkan och även utanför denna.

Kyrkans fem huvuduppdrag Del 3

Kyrkans fem huvuduppdrag Del 3

November 20, 2020

Stå stark i stormen är en daglig andakt med den förföljda kyrkan i fokus.

Dagens avsnitt handlar om hur livsviktig bibeln och lärjungaträning är för den nykristna människan.

Kyrkans fem huvuduppdrag Del 2

Kyrkans fem huvuduppdrag Del 2

November 19, 2020

Stå stark i stormen är en daglig andakt med den förföljda kyrkan i fokus.

Dagens avsnitt handlar om att alltid vara beredd på att ge ut av det hopp som jag äger i Herren Jesus.

Kyrkans fem huvuduppdrag Del 1

Kyrkans fem huvuduppdrag Del 1

November 18, 2020

Stå stark i stormen är en daglig andakt med den förföljda kyrkan i fokus.

Dagens avsnitt handlar om att evangelism eller att berätta om Jesus är kyrkans främsta uppgift.

Play this podcast on Podbean App