Open Doors Sverige
Processen till konstant förföljelse i ett samhälle. Del 4

Processen till konstant förföljelse i ett samhälle. Del 4

August 2, 2022

Stå stark i stormen är en daglig andakt med den förföljda kyrkan i fokus.

Dagens avsnitt handlar om hur kristna som genom desinfomration blivit nedgraderade sedan lätt kan bli offer och utsättas för orättfärdighet och diskriminering utan reaktion från samhället.

Processen till konstant förföljelse i ett samhälle. Del 3

Processen till konstant förföljelse i ett samhälle. Del 3

August 1, 2022

Stå stark i stormen är en daglig andakt med den förföljda kyrkan i fokus.

Dagens avsnitt handlar om hur desinformation och lögn kan används som en strategi för att marginalisera kristna.

Processen till konstant förföljelse i ett samhälle. Del 2

Processen till konstant förföljelse i ett samhälle. Del 2

July 31, 2022

Stå stark i stormen är en daglig andakt med den förföljda kyrkan i fokus.

Dagens avsnitt talar om att varje kristen behöver räkna med ett motståndet på grund av att Jesus bor i våra hjärtan.

Processen till konstant förföljelse i ett samhälle. Del 1

Processen till konstant förföljelse i ett samhälle. Del 1

July 30, 2022

Stå stark i stormen är en daglig andakt med den förföljda kyrkan i fokus.

Dagens avsnitt ger en bakgrund till en process på fyra steg till att förföljelsen blir kostant i ett samhälle och understryker att vi ska ta till vara på de möjligheter vi har till att stå upp för de svaga och utsatta som inte har någon egen röst.

Att agera mot förföljelse

Att agera mot förföljelse

July 29, 2022

Stå stark i stormen är en daglig andakt med den förföljda kyrkan i fokus.

Dagens avsnitt handlar om att stå upp för att rättvisa ska skipas, vilket är vår kallelse som kristna.

Att uthärda förföljelse

Att uthärda förföljelse

July 28, 2022

Stå stark i stormen är en daglig andakt med den förföljda kyrkan i fokus.

Dagens avsnitt handlar om att välja att lida förföljelse för Jesu namns skull i stället för att fly.

Att fly från förföljelse

Att fly från förföljelse

July 27, 2022

Stå stark i stormen är en daglig andakt med den förföljda kyrkan i fokus.

Dagens avsnitt handlar om att vi som kristna kan få lida förföljelse, men att det inte alltid är Guds vilja att vi ska fly från förföljelsen.

Frimodig i anden

Frimodig i anden

July 26, 2022

Stå stark i stormen är en daglig andakt med den förföljda kyrkan i fokus.

Dagens avsnitt handlar om att vara frimodig, vad jag än får möta i mitt liv. Vikten av att bli fylld med den helige Ande, som är min frimodighet.

Guds omsorg

Guds omsorg

July 25, 2022

Stå stark i stormen är en daglig andakt med den förföljda kyrkan i fokus.

Dagens asvnitt handlar om att upptäcka Guds omsorg trots våra lidanden och tvivel.

Den befriande skönheten i förlåtelse

Den befriande skönheten i förlåtelse

July 24, 2022

Stå stark i stormen är en daglig andakt med den förföljda kyrkan i fokus.

Dagens avsnitt ger oss vackra exempel på förlåtelsens kraft och visar att vi måste förlåta för att segra.

Förlåtelse gäller oss själva också

Förlåtelse gäller oss själva också

July 23, 2022

Stå stark i stormen är en daglig andakt med den förföljda kyrkan i fokus.

Dagens asvnitt talar om förlåtelsens gåva och nödvändighet för oss själva.

Vad förlåtelse inte är

Vad förlåtelse inte är

July 22, 2022

Stå stark i stormen är en daglig andakt med den förföljda kyrkan i fokus.

Dagens avsnitt handlar om vad förlåtelse är – och vad det inte är.

Fullständig förlåtelse

Fullständig förlåtelse

July 21, 2022

Stå stark i stormen är en daglig andakt med den förföljda kyrkan i fokus.

Dagens avsnitt handlar om förlåtelsens befrielse.

Förlåtelsens ande

Förlåtelsens ande

July 20, 2022

Stå stark i stormen är en daglig andakt med den förföljda kyrkan i fokus.

Dagens avsnitt handlar om förlåtelse.

Förståelse för de som behöver tröst

Förståelse för de som behöver tröst

July 19, 2022

Stå stark i stormen är en daglig andakt med den förföljda kyrkan i fokus.

Dagens avsnitt handlar om den tröst och välsignelsen som finns hos Gud.

Förädlad genom prövningens eld till Guds ära. Del 2

Förädlad genom prövningens eld till Guds ära. Del 2

July 18, 2022

Stå stark i stormen är en daglig andakt med den förföljda kyrkan i fokus.

Dagens avsnitt handlar om hur Gud kan vända svårigheter till att bli till välsignelser för andra.

Förädlad genom prövningens eld till Guds ära. Del 1

Förädlad genom prövningens eld till Guds ära. Del 1

July 17, 2022

Stå stark i stormen är en daglig andakt med den förföljda kyrkan i fokus.

Dagens avsnitt handlar om hur Gud kan rena och förädla vår tro genom svårigheter vi går igenom.

Att vara jordens salt. Del 3

Att vara jordens salt. Del 3

July 16, 2022

Stå stark i stormen är en daglig andakt med den förföljda kyrkan i fokus.

Dagens avsnitt behandlar vad det innebär att vara världens ljus.

Att vara jordens salt. Del 2

Att vara jordens salt. Del 2

July 15, 2022

Stå stark i stormen är en daglig andakt med den förföljda kyrkan i fokus.

Dagens avsnitt handlar om saltets egenskaper som vi, som jorden salt, också ska anamma.

Att vara jordens salt. Del 1

Att vara jordens salt. Del 1

July 14, 2022

Stå stark i stormen är en daglig andakt med den förföljda kyrkan i fokus.

Dagens avsnitt handlar om vad det innebär för hur vi lever våra liv, att vi är jordens salt.

Saligprisningarna. Del 9

Saligprisningarna. Del 9

July 13, 2022

Stå stark i stormen är en daglig andakt med den förföljda kyrkan i fokus.

Dagens avsnitt handlar om den åttonde Saligprisningen, de som blir förföljda för rättfärdighetens skull.

Saligprisningarna. Del 8

Saligprisningarna. Del 8

July 12, 2022

Stå stark i stormen är en daglig andakt med den förföljda kyrkan i fokus.

Dagens avsnitt handlar om den sjunde Saligprisningen, de som skapar frid.

Saligprisningarna. Del 7

Saligprisningarna. Del 7

July 11, 2022

Stå stark i stormen är en daglig andakt med den förföljda kyrkan i fokus.

Dagens avsnitt handlar om den sjätte Saligprisningen, de renhjärtade.

Saligprisningarna. Del 6

Saligprisningarna. Del 6

July 10, 2022

Stå stark i stormen är en daglig andakt med den förföljda kyrkan i fokus.

Dagens avsnitt handlar om den femte Saligprisningen, de barmhärtiga.

Saligprisningarna. Del 5

Saligprisningarna. Del 5

July 9, 2022

Stå stark i stormen är en daglig andakt med den förföljda kyrkan i fokus.

Dagens avsnitt handlar om den fjärde Saligprisningen, de som hungrar och törstar efter rättfärdighet.

Saligprisningarna. Del 4

Saligprisningarna. Del 4

July 8, 2022

Stå stark i stormen är en daglig andakt med den förföljda kyrkan i fokus.

Dagens avsnitt handlar om den tredje Saligprisningen, de ödmjuka.

Saligprisningarna. Del 3

Saligprisningarna. Del 3

July 7, 2022

Stå stark i stormen är en daglig andakt med den förföljda kyrkan i fokus.

Dagens avsnitt handlar om den andra Saligprisningen, de som sörjer.

Saligprisningarna. Del 2

Saligprisningarna. Del 2

July 6, 2022

Stå stark i stormen är en daglig andakt med den förföljda kyrkan i fokus.

Dagens avsnitt handlar om den första Saligprisningen, de som är fattiga i anden.

Saligprisningarna. Del 1

Saligprisningarna. Del 1

July 5, 2022

Stå stark i stormen är en daglig andakt med den förföljda kyrkan i fokus.

Dagens avsnitt är inledningen till en serie om Bergspredikans åtta Saligprisningar.

Tomhet och påfyllnad

Tomhet och påfyllnad

July 4, 2022

Stå stark i stormen är en daglig andakt med den förföljda kyrkan i fokus.

Dagens avsnitt handlar om hur förföljelsen kan användas av Gud för att dra oss närmare honom.

Podbean App

Play this podcast on Podbean App